Podpora uporabnikom, izjave

V primeru kakršnih koli težav, ki so povezane s podporo uporabnikom, se obrnite na nas po e-pošti:pritozbe@brick.si 

Izjava o varnosti

T-Com Pay Way uporablja najsodobnejše standarde varstva podatkov - Secure Socket Layer (SSL) protokol s 128-bitnim šifriranjem podatkov in MD5 algoritem. ISO 8583 protokol zagotavlja, da se izmenjava podatkov med T-Com sistemom in avtorizacijskimi centri kartičnih podjetij opravlja v zasebnem omrežju, ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom z dvojnim slojem »požarnega zida« (firewalla).

                    

Izjava o omejitvi odgovornosti

Uporaba materialov in vsebine te spletne strani je dovoljena le za nekomercialne namene, s potrebo po spoštovanju avtorskih in sorodnih predpisov.
Dokumente, podatke in informacije, ki so objavljeni na tej spletni strani, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali na kakršen koli način uporabiti za komercialne namene brez izrecnega soglasja organizatorja ali na kakršen koli drug način, ki bi lahko povzročil škodo isti ali kateri koli tretji osebi. Dokumenti, podatki in informacije, ki so objavljeni na tej spletni strani se lahko uporabijo samo za individualne potrebe uporabnikov, ob upoštevanju avtorskih in lastninskih pravic in pravic tretjih oseb.
Prepovedano je javno oddajati, objavljati, prenašati, spremeniti in reproducirati, distribuirati, kopirati in na kakršen koli drug način uporabiti vsebino ali del vsebine te spletne strani brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja organizatorja in drugih lastnikov avtorskih pravic. Če je posredovano takšno dovoljenje, ni dovoljeno brisati ali spremeniti obstoječe informacije v zvezi z avtorskimi pravicami. Z uporabo vsebine te spletne strani uporabnik sprejema vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani in sprejema, da bo njeno vsebino uporabil izključno za osebno uporabo in na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema odgovornost za točnost in/ali popolnost posredovanih informacij in ni odgovoren za vsebino zunanjih povezav in vsebino oglaševalcev.

Nekatere vsebine te spletne strani predstavljajo informacije iz drugih virov. Organizator ni odgovoren za njihovo točnost in/ali popolnost, niti nima te spletne strani pod nadzorom. Poleg tega, stališča in mnenja, ki so objavljena v teh delih spletne strani kot tudi na spletnih straneh do katerih vodijo povezave, nujno ne vsebujejo stališča in mnenja organizatorja.
Organizator ne prevzema odgovornost za težave/škodo povzročeno z uporabo te spletne strani ali z njo povezanih spletnih strani. Organizator ne daje nobenih jamstev in/ali ni odgovoren za katero koli drugo spletno stran, ki je dostopna na tej spletni strani. Organizator izrecno izjavlja, da v času postavljanja povezav in vsebin niso opažene nezakonite vsebine. To velja za vse oblike vsebin na internetu, bodisi zunanje (vsebine zunaj matične domene) bodisi notranje (vsebine znotraj matične domene). Upravičenec je odgovoren, da sprejme previdnostne ukrepe in se prepriča, da izbrane vsebine niso okužene z virusi, črvi, trojanci in s podobno zlonamerno programsko opremo.
Organizator si pridržuje pravico spremeniti ali razveljaviti kakršnokoli vsebino ali storitve na tej spletni strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki jo te spremembe povzročajo.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki jo povzroča oglaševanje na tej spletni strani.
To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot sestavni del spletnih strani, ki na njo kažejo. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, več ne ustrezajo ali v celoti ne ustrezajo trenutnem pravnem okvirju, to ne vpliva niti na vsebino ali na veljavnost preostalega dela tega dokumenta.

Glede na starost